Vi trenger klimarobuste elever

Sigve Ladstein, kronikk i Utdanning nr 8 2020.

Timetallet i naturfag og samfunnsfag må økes for at lærerne skal kunne gjennomføre god tverrfaglig klimaundervisning. Kanskje burde vi ha et fag som heter "bærekraftig liv".

Les hele kronikken her, side 40.


Sigve Ladstein, førstelektor ved NLA Høgskolen, avdeling for lærertdanning.