Takknemlighet som gledens ekko

Brunstad, P.O. (2020). Takknemlighet som gledens ekko. I S. Helgesen og G. Skaar (red.).  Det er oss to nå. Hvordan skape gode voksesteder for barn og unge? (s. 215-226). Kristiansand. Forlaget Horisont.