Tverrfaglighet krever dristige skoleledere, men en uredd rektor er ingen garanti for en bærekraftig utvikling

Av Sigve Ladstein

Kronikk publisert i Skolelederen nummer 10 2020.

Her kan du lese kronikken.

Omtale

I denne kronikken setter Ladstein LK20 sin satsing på tverrfaglighet på agendaen og ønsker at skoleledere og skoleeiere må arbeide hardt for å realisere mer og god tverrfaglig undervisning om bærekraftig utvikling i grunnskolen.

Klimaendringene og en tiltagende økokrise gjør LK20 sin glimrende satsing på tverrfaglig opplæring i bærekraftig utvikling svært aktuelt og helt nødvendig. Men hvordan kan rektorer, ledergrupper og skoleeiere øke omfanget og få til tverrfaglig undervisning som det svinger av? I kronikken belyser forfatteren noen perspektiver som kan gjøre det slik at elever får god og grundig tverrfaglig undervisning i bærekraftig utvikling. Han trekker også frem et veldig dristig endringsforslag, som han mener er nødvendig for å ta tverrfaglighet på alvor og som kan medvirke til å gi håp for fremtiden. Rektorer og skoleeiere må ta kloke beslutninger for å lede lærere i deres nye arbeidsdag etter LK20. Men, leseren vil se at flere aktører må på banen for at elevene og deres barn skal få en bærekraftig fremtid.