Kilden eller brevet om fiskeren Markus

Anne Karin Rudjord Unneland

Romanomtale - i basen "Oppbyggelige eksempler"

Romanen Kilden er Gabriel Scott sitt mest kjente verk.
Kilden eller "Brevet om fiskeren Markus" kom ut i 1918. Boka handler om fiskeren Markus og hans forhold til liv og død, mennesker og dyr, havet og himmelen. Det er en enkel, men tankevekkende og ærlig bok om menneskets vilkår. Boka er formet som et brev, en personlig henvendelse til oss lesere, nesten som en betroelse om dagligdagse småting som vær og vind, om fiskerier og tanker han gjør seg i møte både med mennesker og Gud.

Kilden er både en folkelivsskildring og en mystisk-religiøs og panteistisk inspirert roman. Til sammen blir det en stillferdig oppfordring til menneskelighet og toleranse.

Lenke til omtale:
http://oppbyggeligeeksempler.no/index.php/beskrivelser-tekster/122-scott-gabriel-1918-kilden-eller-brevet-om-fiskeren-markus