Mer haugiask kapitalisme: Inspirert av arven

Truls Liland
Publisert i Dagen 5. mars 2021
 
 
Hvordan kan et næringsliv i dag bli inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, 250 år etter hans fødsel?