Alle kommer hjemmefra - Louis Jacoby

Agnethe Kristiansen

Alle kommer hjemmefra, av Louis Jacoby - musikkomtale (i basen "Oppbyggelige eksempler")

Alle kommer hjemmefra (4 min. 32 sek.) er ei enkel vise med en sterk tekst, som skildrer hvordan ulike hjem gir barna ulike forutsetninger for hverdagen og livet. Jacobys dype stemme, med piano, gitar og munnspill/melodica, får frem en sårhet som vekker til ettertanke.

Visa er et godt utgangspunkt for en samtale om barns hverdag og hvordan vi som voksne bidrar til den. Får barna med i «skolesekken» en «matpakke» av omsorg, glede og håp ‒ eller av svik, sorg og slag? Sår på barnas sjeler kan komme av både spott og spark, men også av unnlatelser og fravær. Har vi som foreldre blitt mer opptatt av å ha det materielle på plass enn av å gi barna det de aller helst vil ha – de voksnes oppmerksomhet og omsorg?

Les omtalen her: http://oppbyggeligeeksempler.no/index.php/beskrivelser-musikk/137-jacoby-louis-2008-alle-kommer-hjemmefra