Livsviktig kommunikasjon

Sigve Ladstein

"Naturfagsdrypp" i Barnehagefok nr. 3 2021, s. 85-88.

Artikkelen med overskriften Livsviktig kommunikasjon viser hvordan noen arter kommuniserer. Trær hvor insekter angriper røttene, kan formidle informasjon om angrepet til hele treet, og endatil alliere seg med naturlige fiender for å terminere insektangrepet. Eiketrær kan via røttene, og sågar med hjelp av sopp, sende beskjed til naboeiketrær at nå er det fare på ferde. Da lever insekter farlig. Artikkelen forteller hvordan maurdronning ved hjelp av duftsignaler fullstendig kontrollerer maurkolonien. Planter som revebjelle og rogn har finurlige måter å kommunisere på som bidrar til spredning av blomstene og hygge for insekter og fugler. Hva med hakkespettene – les selv.

(Les hele artikkelen i Barnehagefolk nr 3, 2021 - f.eks. på biblioteket)