Arbeid med mening

Truls Liland

Publisert i Dagens Perspektiv, 6.10.21

Det er i dag økt oppmerksomhet knyttet til ansattes behov for meningsfullt arbeid. Flere undersøkelser viser at spesielt unge arbeidstakere er opptatt av dette. Men det er ikke begrenset til denne gruppen. Også andre aldergrupper ser i økende grad behovet for en dypere mening i sitt arbeid. Siden jobben vi gjør utgjør en stor andel av vår våkne tid, vil det være naturlig å tenke at dette bør være noe mer enn kun aktiviteter for å tjene til livets opphold. Ifølge denne tenkningen ønsker vi oss arbeidsoppgaver som er meningsfulle og givende. Og dypest sett også at vi kan se vårt bidrag i en større sammenheng, som gjør at vi kan være stolte over det vi leverer.

Les hele artikkelen her.