Ubedne gjestar i lyngheia

Heidi Iren Saure og Guri Velle

Blogginnlegg på Forsking.no, 4. januar 2021

Ubedne gjestar i lyngheia

Framande treslag kan stikke av frå skogen der dei vart planta. Kva skjer når framandartar forvillar seg inn i norsk natur? Kystlyngheiene våre får stadig fleire ubedne gjestar på besøk, og ein treng muskelkraft for å få dei ut.