Kan arkitektur og interiør forkynne troen?

Egil Sæbø

(Innlegg i Dagen, 23.9.2022)

Biskop Solveig Fiske mener at «problematiske» utsagn og fortolkninger i teaterstykket «Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning», som har blitt vist i kirker i hennes bispedømme, ikke blir stående alene siden de «blir framført på et særskilt sted som formidler troen igjennom hele sin arkitektur og sitt interiør» (Dagen, 21.09). Men er det virkelig så enkelt?

Les innlegget her: https://www.dagen.no/meninger/kan-arkitektur-og-interior-forkynne-troen/  (krever abonnement), eller på forfatterens blogg: https://bildekommunikasjon.no/2022/09/25/kan-arkitektur-og-interior-forkynne-troen/