Lärare Gör Active English: 70 övningar för muntlig och skriftlig kommunika

Lärare gör Active English består av en mängd övningar för att träna muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Övningarna stimulerar till aktivitet och vilja att använda engelska. Boka är anpassad till den svenska läroplanen.

Forlag: Natur och kultur.

Utgivelsen er tilgjengelig i Christin