Fokus: Film

Margunn Serigstad Dahle og Anne Solfrid Brennhovd

Fokus: Film – Film som ressurs i menigheten er en liten og hendig bok for alle som er opptatt av historier. For historier omgir oss overalt. Kanskje møter de oss aller sterkest i filmfortellingene, som er skreddersydd for å berøre oss og engasjere oss. Hvilke budskap formidles i filmen, og hvordan kan vi øve oss opp til å både forstå dem og å forholde oss til dem? Hvordan kan film bygge en bro til å snakke om tro og liv?

Boken har en rekke praktiske eksempler for å vise hvordan dette kan gjøres. Den er først og fremst skrevet for dem som ønsker å bruke film i menigheten, men er like relevant for dem som har filmkvelder i familien eller den som ser film alene. Boken er tydelig inndelt slik at du kan finne verktøy for å skjønne hvordan filmspråket fungerer, hvordan en kan finne spor av livssyn i filmen og hvilke metoder man kan bruke i møtet mellom filmen og troen.

Slik kan boken brukes to veier: Både til inspirasjon til hvordan film kan brukes for å fortelle om Jesus gjennom å bygge en bro til samtiden, og som inspirasjon til å se på hvilke svar aktuelle filmer gir på de viktige livsspørsmålene – hvorfor er vi her, hva er meningen med livet, hva skjer etter døden, hva er meningen med det onde og så videre.

Boken er gitt ut på IKO-forlaget

Les mer om boken her.