Søknad om medlemskap i Klubbseskabet Foreningen

Debattinnlegg fra Liv Iren Hognestad i Fædrelandsvennen 30.10.20

Jeg, Liv Iren Hognestad, vil med dette søke om medlemskap i Klubbselskabet Foreningen.

Jeg ser på Brønnøysundsregisterets nettside at formålet deres er ved selskapelig sammenslutning å skaffe sine medlemmer adspredelse og hygge. Det synes jeg høres fint ut. Jeg registrerer også i Fædrelandsvennens artikkel om foreningen i dag at både Petter Benestad og Harald Furre er åpne for at kvinner skal få bli medlem av klubben. Kanskje er det flere blant medlemmene som tenker i samme bane?

Jeg er selvfølgelig innforstått med at dere har ventelister, og at det kan ta fra ett til to år å få plass. Siden medlemslistene deres er hemmelige, synes jeg det er vanskelig å finne gode faddere for mitt omsøkte medlemskap, men jeg kjenner både et styremedlem og et vanlig medlem oppgitt i avisartikkelen. Kanskje noen av dem vil gå god for meg? Ellers så har jeg et lite håp i Harald Furre, men han kjenner jeg ikke, da. Ikke ennå.

Jeg er utenbys fra, så slekta mi hadde aldri anledning til å ta meg med i foreningen som barn. Men jeg er både glad i god mat, et glass god vin og i å være sosial, og gjerne møte nye mennesker. Det hender også at jeg tar et slag biljard. Og jeg lover å ikke komme hver uke.

Hvis jeg får innvilget søknaden om medlemskap, tror jeg det vil være til glede både for meg selv, andre medlemmer og foreningen som sådan. Jeg er en stor tilhenger av åpenhet, og tenker at det kan være tjenlig for en forening av dette kaliberet også å ha kvinner i medlemsmassen. At enkelte prominente medlemmer ser det som uproblematisk med et lukket nettverk for menn i 2020, det må jeg bare beklage. Ved å slippe kvinner til, kan vi kanskje være med på å avkle noen av de mytene og feiloppfatningene om hva som foregår i Klubben.

Jeg registrerer at klubben har en uskreven regel om at man ikke skal diskutere religion og politikk. I den forbindelse lurer jeg på om det også finnes en slik regel for å ikke diskutere næringsvirksomhet. Jeg lurer også på om dere kan hjelpe meg med å avklare hvilken lov det er Øystein Krabberød refererer til når han siteres på at «loven sier at dette er en klubb for herrer.» Finner jeg den i Lovdata? Eller er den litt sånn som Kardemommeloven?

Avslutningsvis ber jeg, helt seriøst, om at søknadsskjema sendes til meg i posten. Adressen min er åpent tilgjengelig på nett.

Med vennlig hilsen og håp om ikke å bli avvist som søker nummer to.