Kan kunstig intelligens fremme kreativitet?

Ole Fredrik Norbye, kronikk i Forskersonen 6. mars 2020.

Kreativitet er selve symbolet på menneskelig skaperkraft. Men hva om kunstig intelligens kan ta fra oss dette adelsmerket?

Les hele kronikken her.


Høgskolelektor Ole Fredrik Norbye.