Norsk-gnist aktiviteter og øvelser

Robert Mjelde Flatås

Flatås, R. M. (publisert 27.10.2020). Norsk-gnist aktiviteter og øvelser 2. utgave. Oslo: Pedlex.

Boka er praktisk lagt opp og inneholder over 100 læringsaktiviteter vi kan bruke for å gjøre norskundervisningen enda mer engasjerende og motiverende. For å skape leselyst og skriveglede er det fint å bruke mange ulike metoder og innfallsvinkler.