Bærekraft i praksis

Robert Mjelde Flatås

 

(Fagbok, utgitt på Fagbokforlaget, desember 2022)

Skole og SFO skal oppmuntre elevene til å reflektere og handle etisk og miljøbevisst, vise solidaritet og ta veloverveide valg. Aktivitetene og øvelsene i denne boka er med på å fremme elevenes verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn.

«En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.»
Verdenskommisjonen, 1987