Mer åpenhet i politiet

Liv Iren Hognestad

(Kronikk, Fædrelandsvennen)

Vi trenger mer åpenhet på Sørlandet. Og vi kan godt begynne med politiet.

Politiet og rettsvesenet håndhever noen av de strengeste maktmidlene vi har i vårt demokratiske samfunn. Det er det heldigvis mange som tar på alvor, og kontrollen med disse rettighetene er blant annet gitt et særskilt vern gjennom Grunnlovens paragraf 100, den såkalte ytringsfrihetsparagrafen, og gjennom offentleglova og politiregisterforskriften. Vi som borgere skal kunne se makthaverne våre i kortene.

Jeg ønsker meg Agder politidistrikts kvalitetssikrede postjournal tilgjengelig på politiets nettsider, og jeg ønsker meg det så raskt som mulig. Slik kan både jeg og andre, uten å signalisere vår interesse gjennom en direkte henvendelse til politiet, få innsyn i journalene,

Les hele kronikken her: https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/RG5jdA/mer-aapenhet-i-politiet