Det store veiskillet - Kåre Holt

Gunnvi Sæle Jokstad

Kåre Holt: Det store veiskillet - omtale i basen "Oppbyggelige eksempler"

Denne romanen skildrer den dramatiske morgenen 9. april på en gård på Østlandet. En fattig unggutt står på kjøkkenet på storbondens gård der kjæresten hans Maja bor, når tyske fly dundrer over bondegården. Overrasket av storbonden må han ta et skjebnesvangert valg, og fortellingen går videre i tre ulike versjoner.

Dette er en tankevekkende historie om hvordan raske valg i sårbare situasjoner kan få uante konsekvenser – på liv og død og for samvittigheten.

Les her: http://oppbyggeligeeksempler.no/index.php/beskrivelser-tekster/135-holt-kare-1949-det-store-veiskillet