Skumle og viktige planer

Sigve Ladstein

«Naturfagsdrypp» i Barnehagefolk nr. 4 2021, s. 95-97.

Artikkelen med overskriften Skumle og viktige planer utforsker potensialet av planlegging, og viktigheten gjennomføring av planer har for læring hos barn. Hos planter er det imidlertid vanskelig å snakke om planlegging. Men, kråkefugler regnes for å være smarte, og artikkelen forteller hvordan skjærer gjenkjente og straffet en mann som jaget dem vekk fra huset sitt. Artikkelen setter også søkelys på betydningen barnehageansatte har for barns varierte naturopplevelser og sprengkraften naturmøter kan ha: For barna, men også for de voksne i barnehagen.

(Les hele artikkelen i Barnehagefolk nr. 4, 2021 – f.eks. på biblioteket)