Matematikk-gnist aktiviteter og øvelser

Robert Mjelde Flatås

Flatås, R. M. (publisert 10.11.2020). Matematikk-gnist aktiviteter og øvelser 2. utgave. Oslo: Pedlex.

Denne boka inneholder over 70 aktiviteter og øvelser som du kan bruke både inne og ute, for å gjøre matematikkundervisningen enda mer engasjerende og motiverende. Boka kan ses i sammenheng med kjerneelementene i matematikk i læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20), som støtter en mer utforskende, lekende, samarbeidsrettet og problemløsende undervisning.