Normalt og unormalt

Sigve Ladstein.

I Barnehagefolk nr. 4, 2020.

Innhaldet er av naturfagleg art med tanke på å inspirera tilsette i barnehage, elle andre, til naturfagleg læring og refleksjon over tema Problembarn. Artikkelen er ei fast spalte i Barnehagefolk under overskrifta naturfagsdrypp.

I artikkelen kan ein lesa om forkasteleg åtferd hjå gauk, smarte og ufordragelege maur, og Julius som skremer livskiten av ein søppelkøyrar. Åtferda til fantastiske og fascinerande artar i naturen gjev perspektiv på tema for denne utgåva av Barnehagefolk.