Tidsskriftet Theofilos

Theofilos er et nordisk akademisk tidsskrift for studier av teologi, filosofi og kultur og beslektede fagfelt.

Tidsskriftet Theofilos' overordnede hensikt er å presentere, analysere og drøfte den kristne troens sannhet og relevans.

Tidsskriftet publiseres av NLA Høgskolen (Kristiansand, Norge) i samarbeid med Johannelunds teologiska högskola (Uppsala, Sverige).

Det utgis vanligvis to nummer årlig, samt iblant også ekstra temanummer (Theofilos Supplement).

Hvert nummer av tidsskriftet inneholder tre uavhengige deler: fagfellevurderte artikler (academia), kritiske diskusjoner og analyser (forum) og bokanmeldelser (biblos).

Theofilos praktiserer double blind review. Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

Fra og med 2020 er Theofilos et open access-tidsskrift.

Besøk tidsskriftet på theofilos.no

Theofilos bilde.jpg

LogoEpost.jpgJohannelund_logo.png