Felles deltakelse på forskningskonferanse bidro til inspirasjon

— Anbefaler sterkt andre forskergrupper å tenke i samme baner!

På NERA-konferansen, som er en møteplass for pedagogiske forskere i Norden, deltok nesten hele forskergruppen Spesialpedagogikk og inkludering og fikk inspirasjon til både eget og felles arbeid.

Fruktbare dager

Hovedaktivitetene til NERA (Nordic Educational Research Association) er gjennomføring av en årlig fagfellevurdert konferanse og utgivelse av tidsskriftet Nordic Studies of Educational Research. NERA 2020 ble som mange andre konferanser på grunn av pandemien gjennomført digitalt, også ble NERA 2021 utsatt fra våren til november i håp om at man skulle slippe et digitalt arrangement.

— Og det slo til, forteller Marit Mjøs. Konferansen gikk av stabelen i H.C. Andersens fødeby Odense, fra 3. - 5. november.

Tre.jpgTre_A.jpg
EN NYTTIG OPPLEVELSE: Førsteamanuensis Marit Mjøs.

Både historiske minnesmerker og kunst av nyere dato viste godt hva Odense har å være stolt av mener Mjøs.

— Og vi lærte at H.C. Andersens verker, som er oversatt til 100 språk, kommer nest etter Bibelen i verdenssammenheng hva gjelder antall oversettelser!

Tema for årets konferanse - HOPE AND EDUCATION

Hovedinnleggene på konferansen var av professorene Dennis Beach fra Gøteborg Universitet, Line Lerche Mørck fra Aarhus universitet og Matthew Clarke fra School og Education, York, St John University.

— Spesielt det siste innlegget ga grunn til ettertanke. Der ble bekymringsfulle perspektiver på utvikling og styring av skoler i England presentert på en urovekkende måte, noe som helt tydelig viser behovet for å videreføre NLA sin verdibaserte pedagogiske profil med vekt på grunnlagsspørsmål, understreker Mjøs.

To av forskergruppens medlemmer er med i det NFR-støttede forskningsprosjektet SUKIP, og dette prosjektet hadde et eget symposium med fire presentasjoner.

— Det ble en svært interessant seanse, ledet av professor Peder Haug, som også er knyttet til SUKIP-prosjektet i en faglig referansegruppe, forteller Mjøs. 

Samling.jpgSamling_A.jpg
Fra symposiet på konferansens første dag: SUKIP - Collaboration on developing competence for inclusive practice in kindergarten and school. 

Mjøs forteller at konferansen ga god anledning til å delta på forskjellige presentasjoner i regi av de 25 ulike NERA-nettverkene, med langt over 100 parallellsesjoner å velge mellom.

Dame.jpgKristian.jpgSom bildene viser; det var tidvis dyp konsentrasjon over interessante presentasjoner.

Godt grunnlag for inspirasjon

Mjøs forteller at i sum ga dette forskergruppen innsyn i ulik forskning fra alle de nordiske landene, og godt grunnlag for utveksling av kunnskap og refleksjoner. 

— Felles deltakelse på en slik konferanse innebærer mange muligheter!

— For noen i forskergruppen var dette det første møtet med en nordisk forskningskonferanse, og for oss alle ga det inspirasjon til eget arbeid. 

Mjøs anbefaler sterkt andre forskergrupper å tenke i samme baner.

— Felles deltakelse på en slik konferanse innebærer mange muligheter! NERA-konferansene åpner dessuten for å presentere foreløpige planer for forskning, noe som kan være en god start på en vitenskapelig artikkel, mener Mjøs.