Podkast og forskningsfilm

Her får du faglig funderte podkaster og forskningsfilmer, produsert av NLA Høgskolen, som tar opp aktuell tematikk i samfunnsdebatten og ellers i nyhetsbildet. NLA er en akkreditert høgskole som har til oppgave å drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling.