Forskningsfilm

Forskningsfilmer fra NLA hvor forskere forklarer sin forskning på 1-2-3.

The Five Questions - what does it mean to be young?

Why should the Church be involved in ministry to young people, or with young people? That’s a question that many scholars and practitioners have been grappling with for many years.

 

The Three Fears – energikonflikter

Bård Norheim og Joar Haga snakker om energikonfliktene i Europa, høsten 2022 med utgangspunkt i boken The Three Fears Every Leader Has to Know. Hva kan man frykte i denne konflikten? Hvordan skal ledere forholde seg til denne frykten i befolkningen, og hva er nøkkelen for å tale slik at man som leder vekker tillit i en slik krisesituasjon?


Tegning som et didaktisk verktøy i undervisningen

Bente H. Skjelbred snakker om sitt doktorgradsprosjekt: Hvordan bruker lærerne tegning i undervisningen?

 


De første sporene av trosbekjennelsen

Tomas Bokedal har sett nærmere på Bibelen og de første sporene av trosbekjennelsen.

 


Hva skal til for å holde en vellykket tale?

Bård Norheim og Joar Haga gir deg noen taleråd. Hva skal til for å lykkes?