Ekspertgruppe skal undersøke KI's påvirkning på valg

Et mål er å foreslå tiltak før stortingsvalget i 2025 for å møte utfordringer KI medfører for det norske demokratiet og sikre tilliten til norske valg.

– Når staten ringer, sier du jo ja, smiler Julie Ane Ødegaard Borge ved NLA Høgskolen. Borge skal sitte i en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal kartlegge erfaringer fra valget i 2024 og gi anbefalinger om hvordan vi i Norge kan forberede oss på stortingsvalget i 2025. Ekspertgruppen skal gi en kunnskapsstatus og konkrete anbefalinger til KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet) om tiltak som kan implementeres før stortingsvalget i 2025.

Borge mener kunstig intelligens (KI) gir enorme muligheter, men utfordrer også verden slik vi kjenner den.

Å finne ut hvordan vi som samfunn skal leve med disse mulighetene og utfordringene er en vei som blir til mens vi går. Det å  få lov til å være med i en gruppe med dyktige og engasjerte personer med ulike perspektiver  som skal diskutere og  bidra til hvordan vi som samfunn best kan møte denne utfordringen, er et privilegium og jeg ser frem til arbeidet vi skal gjøre sammen, sier hun.


Førsteamanuensis i samfunnsfag, Julie Ane Ødegaard Borge, skal delta i den hurtigarbeidende ekspertgruppen som skal foreslå tiltak for å møte utfordringene som KI medfører.

Arbeidsgruppen består av:

  • Niels Nagelhus Schia (Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI))
  • Bente Kalsnes (Høyskolen Kristiania)
  • Lars Raaum (Mediebedriftenes Landsforening)
  • Helle Sjøvaag (Universitetet i Stavanger)
  • Heidrun Åm (NTNU)
  • Julie Ødegaard Borge (NLA Høgskolen Bergen)
  • Rune Karlsen (Universitetet i Oslo)  
  • Anne Sofie Molandsveen (NORCAP – Flyktninghjelpen)

– Jeg håper og tror ekspertgruppen vil bidra til at vi får mer kunnskap om hvilke sårbarheter vi står overfor, og hvordan teknologien kan påvirke norske valg i fremtiden, uttalte kommunal- og distriktsminister Erling Sande i Regjeringens pressemelding 6. juni.

Ekspertgruppen tar sikte på å levere sitt arbeid innen 31. desember 2024

Her kan du lese pressemelding fra Regjeringen om den hurtigarbeidende gruppen.