Forskerskole

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II)

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II) ble etablert 23. august 2018 for å styrke forskerutdanningen på tvers av 6 universitet og høgskoler på Vestlandet. Forskeskolen WNGER II skal være et godt supplement til de eksisterende ph.d-programmene på Vestlandet og derfor legger den opp til at stipendiater tar de doktorgradskursene som passer deres progresjon og ønsker. WNGER II bygger videre på den NFR-finansierte forskerskolen WNGER (2007-2010) inn mot dagens behov for en slik forskerskole på Vestlandet.

Målgruppen for forskerskolen er doktorgradskandidater innen pedagogikk, lærerutdanning, universitets -og høyskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse -og idrettsvitenskap, spesialpedagogikk og profesjonsutøving. 

Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen og partnerinstitusjoner er Universitetet i StavangerHøgskulen på VestlandetNLA HøgskolenVID Vitenskaplige Høgskole og Høgskulen i Volda og Universitetet i Agder.

Kursporteføljen i WNGER II for høsten 2021 er nå klar og dere finner denne her: https://www.uib.no/fs/wnger-ii/kalender