Forskerskole

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II)

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II) ble etablert 23. august 2018 for å styrke forskerutdanningen på tvers av 6 universitet og høgskoler på Vestlandet. Forskeskolen WNGER II skal være et godt supplement til de eksisterende ph.d-programmene på Vestlandet og derfor legger den opp til at stipendiater tar de doktorgradskursene som passer deres progresjon og ønsker. WNGER II bygger videre på den NFR-finansierte forskerskolen WNGER (2007-2010) inn mot dagens behov for en slik forskerskole på Vestlandet

Målgruppen for forskerskolen er doktorgradskandidater innen pedagogikk, lærerutdanning, universitets -og høyskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse -og idrettsvitenskap, spesialpedagogikk og profesjonsutøving. 

Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen og partnerinstitusjoner er Universitetet i StavangerHøgskulen på VestlandetNLA HøgskolenVID Vitenskaplige Høgskole og Høgskulen i Volda og Universitetet i Agder.

Her er en oversikt over planlagte kurs for vårsemesteret:

I tillegg til disse UiB-kursene vil også noen doktorgradskurs ved partnerinstitusjonene i WNGER II være åpne for WNGER II-medlemmer.

We have some available seats at the course Introduction to Systematic Review on PhD-level with associate professor II Sabine Wollscheid, UiB/NIFU, on Thursday 11 November 2021, where we also invite supervisors to attend. The course will be a physical course at the University of Bergen, Christies gate 13 (Vektergården)  Rom 276-2 / 276-3. More information and registration here.