Gratis: Fagseminar SUKIP og Kompetanseløftet

Delta på fagseminar 12 april, fysisk i Bergen eller digitalt!

I forbindelse med avslutningen av SUKIP-prosjektet arrangerer NLA Høgskolen et større fagseminar der erfaringer fra dette 3-årige innovasjonsprosjektet kan presenteres for både forskere og praktikere. Samtidig lanseres en open-access-antologi etter prosjektet, kalt Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjeneste.

Både på seminaret og i antologien koples prosjektet til det samarbeidet som nå er innledet mellom kommunene og universitets- og høgskolesektoren i forbindelse med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Mer informasjon om både prosjektet og denne koplingen presenteres i en liten film med Marit Mjøs, prosjektleder for SUKIP-prosjektet, og Kristian Øen, PhD-stipendiat i SUKIP-prosjektet og NLA-veileder i Kompetanseløftet.

Vi håper riktig mange både praktikere og forskere har anledning til å delta denne dagen, enten det blir rent fysisk i Bergen eller digitalt!

Her er lenke til påmelding.

Har du ikke fått meldt deg på?
Ved en feil så det ut i går som seminaret var fullbooket. Men det er fremdeles noen ledige plasser på hotellet, og ubegrenset plass for digital deltakelse.

Se filmen her.

Program

Terminus hotell, Bergen 12. april kl. 10.00 - 16.00

9.00 – 10.00: Ankomst og registrering, kaffe/te.

10.00 Velkommen v/avdelingsleder Kristin Belt Skutlaberg - som leder dagen

Åpning ved NLAs prorektor for forskning Torgeir Landro

10.10 Kort om SUKIP-prosjektet og antologien v/ prosjektleder Marit Mjøs, NLA Høgskolen

10.30 SUKIP-prosjektet sett fra kommunens side v/ Petter Hagen, oppvekstsjef Randaberg og prosjekteier 

10.45 Pause 

11.00 SUKIP-prosjektet og inkluderende praksis v/ professor Stein Erik Ohna, Universitetet i Stavanger

11.30 Samarbeid PPT/barnehage om inkluderende praksis v/ seniorrådgiver Siv Hillesøy, Statped

11.45 Samarbeid PPT/skole om inkluderende praksis v/ førsteamanuensis Vegard Moen, Universitetet i Stavanger

12.00 Pause

12.15 SUKIP i lys av nasjonal utdanningspolitikk om inkludering og inkluderande praksis

v/ Peder Haug, Professor emeritus Høgskulen i Volda  

13.00 Lunsj

13.45 SUKIP from an implicitly comparative and international educational perspective 

v/ Florian Kiuppis, Professor Freiburg (CUAS) og NLA Høgskolen

14.30 Pause

14.45 SUKIP og Kompetanseløftet; partnerskap mellom forskere og praksisfelt v/ stipendiat Kristian Øen, NLA Høgskolen

15.15 SUKIP og kompetanseløftet; panelsamtale mellom forskere og praktikere. 

Samtaleleder: Marianne Sandvik Tveitnes, førsteamanuensis UiS og medlem av styringsgruppen for nasjonalt UH-nett for Kompetanseløftet, i samarbeid med Kristian Øen, som spiller inn spørsmål som er kommet inn digitalt fra deltakerne i løpet av dagen. 

Deltakere: Jogeir Sognnæs, etatsleder spesialpedagogiske tjenester Bergen

Bente Lauvås, PPS-leder Bergen Vest

Hilde Hesby, rektor Goa skole Randaberg

Anne Sofie Kjeka, sektorleiar oppvekst og Rikard Røros, prosjektleiar for Kompetanseløftet Kvinnherad 

Tonje Lundervold, Statped

Marit Mjøs, prosjektleder SUKIP

15.55 Avrunding av dagen v/ NLAs prorektorer for utdanning Amund Langøy

16.00 Vel hjem 😊

Trenger du overnatting i forbindelse med fagseminaret?

Grand hotell har holdt av 10 rom som deltakere kan bestille og betale selv til kr. 1100,- per enkeltrom, per natt. 

Disse må bestilles på tlf. 55212500 eller epost resepsjon@grandterminus.no og referanse "GHT4050697" oppgis for å få den avtalte prisen. 

Frist for bestilling for disse 10 rommene er 29. mars.