Professor i utøvende rytmisk musikk

Bernt Rune Stray fikk nylig opprykk som professor i utøvende rytmisk musikk.
Foto:Showweb

For tiden er det flere opprykk ved NLA Høgskolen, og i nylig ga styret Bernt Rune Stray opprykk til professor i utøvende rytmisk musikk på bakgrunn av positiv innstilling fra den sakkyndig komiteen.

Den sakkyndige komiteen skriver: Bernt Rune Stray har levert en omfattende søknad som viser en kreativ kunstner som båe er allsidig og nytenkende. Han har levert profileringsdokumentasjon og en imponerende CV. I tillegg har han levert vitnemål på formell utdanning og akademiske grader, kunstneriske og vitenskapelige arbeider som dokumenterer faglig kompetanse og annen meritterende virksomhet. Han har levert en søknad som tilfredsstiller alle krav i henhold til kompetansekravene.

Komiteen nevner også: Eksempelvis hans samarbeid med Lars Bremnes ‘Store sanger på et lite språk’ viser en kreativ kunstner med mot til å skape spennende lydlandskap med soniske kvaliteter som skaper en sterk kunstnerisk integritet.

Hans allsidighet som kunstner viser seg på flere hold i alle hans roller i et musikkprosjekt eller produksjon. En slik kompetanse er sjelden og er en stor ressurs for NLA Høgskolen og andre samarbeidspartnere.