Fordelene med medlemskap i forskerskolen WNGER II

Siden forskerskolen WNGER II har blitt nasjonal forskerskole med til sammen 15 medlemsinstitusjoner (inkl. Universitetet i Göteborg) kan vi informere litt om fordelene med å være medlem i forskerskolen WNGER II. Som stipendiat eller veileder ved en av medlemsinstitusjonene kan man delta på kurs i forskerskolen WNGER II uten å være personlig/individuell medlem av forskerskolen (trykk her for å melde deg inn som medlem i forskerskolen). Men de stipendiatene og veilederne som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene og er personlige/individuelle medlemmer av forskerskolen har følgende medlemsfordeler:

 • Alle kurs, seminarer, o.l. som WNGER II arrangerer er gratis for WNGER II-medlemmer
 • WNGER II tilbyr et stort antall generiske doktorgradskurs som er tverrdisiplinære og som legger vekt på at stipendiatmedlemmene selv også har medbestemmelse (gjennom referansegruppen) rundt kursporteføljen, o.l.
 • Kursene i WNGER II er i stor grad forankret til ph.d-kandidatenes sine behov og kontekst for å styrke gjennomføringsevnen deres.    
 • Stipendiatmedlemmer kan velge mellom hele 20 doktorgradskurs øremerket for WNGER II og ca. 3 kurs som partnerinstitusjoner har åpnet for WNGER II-stipendiater. Ved om lag 10 doktorgradskurs per semester ønsker man at stipendiatmedlemmene skal slippe å bli forsinket pga. at kurs kjøres sjelden, o.l. Med så mange kurs å velge mellom vil de fleste stipendiatmedlemmene finne kurs som er relevant for dem.
 • WNGER II har en stab på ca. 16 kursledere som har høy kompetanse innenfor de kursene de underviser på
 • Alt kursmateriell (som er klarert opphavsrettighetsmessig) er gratis for WNGER II-medlemmer
 • En annen fordel er at WNGER II tilbyr reisestøtte (maks. 2000 kr. per deltager) til de stipendiatene som er medlemmer i forskerskolen (som bor utenfor Bergen) på de kursene som kun foregår fysisk ved vertsinstitusjonen UiB.
 • Også veiledere som er personlige/individuelle medlemmer i forskerskolen får dekt sine kurs- og hotellutgifter når de deltar på veilederkurs i regi av forskerskolen WNGER II
 • Stipendiater som er personlige/individuelle medlemmer blir prioritert som følger når det gjelder deltagelse på doktorgradskursene i WNGER II:
  • 1. prioritet: Ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene og som er personlige/individuelle medlemmer i WNGER II
  • 2. prioritet: Andre ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene i WNGER II
  • 3. prioritet: Fast ansatte ved medlemsinstitusjonene i WNGER II som har kvalifiseringsstipend innrettet mot en ph.d.-grad. Så når det på noen kurs f.eks. er 30-40 påmeldte vil da de stipendiater som er personlige medlemmer i forskerskolen bli prioritert først. Det er maksimalt 20 deltagere på hvert av WNGER II-kursene.
 • Fra 1. januar 2024 er det kun personlige/individuelle medlemmer av forskerskolen WNGER II, samt andre ph.d.-kandidater som er ansatt ved medlemsinstitusjonene, som har tilgang til å delta på doktorgradskursene i forskerskolen.
 • Fra 1. januar 2024 er det kun personlige/individuelle medlemmer av forskerskolen WNGER II som har anledning til å levere inn et akademisk paper etter kursene og få feedback på dette fra kurslederne (samt oppnå studiepoeng for dette).
 • Når forskerskolen i 2024 endrer infrastruktur rundt nettsidene våre og sosiale medier, vil en del læringsressurser kun være forbeholdt medlemmer i forskerskolen (med medlemsinnlogging). Dette gjelder f.eks. den nyutviklede chatboten for kappeskriving som er utviklet (ChatGPT - Writing the Synopsis Companion (openai.com), videosnutter, og andre læringsressurser.
 • En annen side ved dette med viktigheten av medlemskap er at det er et krav hos universitetene at stipendiatene har et medlemskap i en forskerskole når de signerer opptaket til ph.d.-program. Dette er i tråd med kvalitetssikringssystemet som sier at både arbeidsgiverlinjen og utdanningslinjen må sørge for at stipendiatene får tilgang til medlemskap i en slik forskerskole for å støtte opp under gjennomføringsevnen til kandidatene.
 • Ved eventuell fremtidig ekstern finansiering vil forskerskolemedlemmer først og fremst blir prioritert.

Er man stipendiat eller ph.d.-veileder ved en av medlemsinstitusjoner i WNGER II og ønske å bli personlig/individuelt medlem av forskerskolen WNGER II, er det bare å melde seg inn gjennom dette innmeldingsskjemaet eller skrive en e-post til førsteamanuensis II i WNGER II, Fredrik Mørk Røkenes fredrik.rokenes@ntnu.no & fredrik.rokenes@uib.no. Er du usikker på om du allerede er medlem? Sjekk medlemsoversikten på nettsidene til WNGER II.