FOU-prosjekt

NLA Høgskolens brede forskningsproduksjon gjenspeiler utdanningsporteføljen til høgskolen.

_DSC4445.JPG

Forskere ved NLA Høgskolen fordyper seg i variert tematikk innenfor mediefag, økonomi og ledelse, pedagogikk, musikk, interkulturelle studier og teologi. Med en flerfaglig og praksisnær tilnærming forskes det på sentrale prosesser og bærende strukturer i kultur og samfunn, og samtidig vies det stor oppmerksomhet til grunnlagsspørsmål.

Forsknings- og utviklingsstrategien gjenspeiler høgskolens profil og formål, og forskning og utvikling utføres i tråd med anerkjente prinsipper om akademisk frihet og med høy forskningsetisk refleksjon.

NLA Høgskolen arbeider stadig for å utvikle sterkere forskningsmiljøer og bli en attraktiv samarbeidspartner i Universitet- og høgskolesektoren, både nasjonalt og internasjonalt.

De fleste forskningsprosjekt skjer innenfor strukturen av høgskolens forskergrupper.  Les mer om disse her.

Prosjektene i venstre kolonne her er større prosjekter med ekstern finansiering og tematikk med bredt nedslagsfelt. 

 

Prorektor for forskning og formidling