Når dataspill utfordrer familielivet

Tips og råd til innvandrerfamilier om hvordan dataspill kan håndteres og regulerers i familien​.

Mange foreldre mangler grunnleggende informasjon om dataspill, og forsøk på å regulere spillingen skaper konflikter i familien. Flere av disse foreldrene tilhører også minoritetsgrupper, og mangler i tillegg nettverk og alternative aktiviteter for å engasjere ungdommene utenfor spillverdenen. De savner også informasjon om den den aktuelle tematikken på språk og i et format de kan forstå.

Ifølge Handlingsplan mot spillproblemer 2019-2021, står det uttrykt: "Det er behov for mer målrettet informasjon til utsatte grupper og målgruppene for denne handlingsplanen, blant annet barn og unge, minoriteter, pårørende og familier..." (s. 15).

På disse sidene finner du:

  • Informasjon om dataspill og tips til regulering av dataspill for innvandrerfamilier
  • Ressurser på fem språk for å møte ulike språkutfordringer
  • Ressurser i ulike format for å nå foreldre, også de som har begrensede lese- og skriveferdigheter
  • Gratis tilgang til online-versjoner


Hvem kan bruke disse ressursene?

  • Foreldre med barn som er interessert i dataspill, er den viktigste målgruppen
  • Ungdom interessert i dataspill
  • Organisasjoner som arbeider med innvandrerforeldre og barn
  • Skoler som er interesserte i å hjelpe foreldre og ungdom med innvandrerbakgrunn
  • Kommuner som driver skoleaktiviteter for (innvandrer-) ungdom
  • Alle som er interesserte i regulering av dataspill, innvandrerfamilier og familiekontekster