Om dataspillprosjektet

Prosjektfasene

2017​: Prosjektet startet med at forskerne prøvde å forstå spillevaner og identitetsutfordringer blant innvandrerungdom i Norge. Fokuset her var bare på ungdommer (gutter og jenter).​ Les om prosjektet her.

​2018​: Forskerne studerte dataspill i familiekontekster for innvandrere ved å snakke med unge mennesker og deres foreldre. Her kom spørsmål om konflikt og konfliktløsning opp.​ Les mer om prosjektet her.

2019-2020: Det nåværende prosjektet​. Prosjektet er et resultat av tidligere prosjekter med mål om å kartlegge foreldre og ungdoms behov for informasjonsressurser som kan hjelpe dem til å finne gode måter for å regulere dataspill i familien. Les mer om prosjektet her.

Finansiering: Medietilsynet og Nasjonalt Kompetansesenter for Spillforskning (SPILLFORSK), Universitetet i Bergen.​

Prosjektpartnere

Forskere

  • Håkon Repstad (MA) og Carol A. Dralega (PhD) fra NLA Høgskolen​ Kristiansand
  • Hilde Corneliussen (PhD) og Gilda Seddighi (PhD) fra Vestlandsforsking​, Sogndal

 Frivillige organisasjoner for innvandrere

 Spillavhengighet Norge

Foreldre og ungdom​ i Bergen, Oslo og Kvinesdal

Ta kontakt for mer informasjon!

Profile Image
Carol Azungi Dralega
Prosjektleder