Ressurser for regulering av dataspill

Det er utviklet en rekke ressurser som foreldre eller støtteaparat kan benytte seg av. Informasjonsheftet foreligger på norsk og engelsk, mens tegneserier, film og brosjyrer i tillegg er utviklet på språkene arabisk, tigrinya og dari.

Informasjonsheftet "Når dataspill utfordrer familieliv –et informasjonshefte med råd og tips til innvandrerfamilier"
Norsk  Engelsk/english

Tegneserier "Dataspillregulering i innvandrerfamilier"
Norsk  Engelsk/english  Arabisk/العربية  Tigrinya/ትግርኛ  Dari/دری

Film "Dataspill Ungdommer snakker"
Norsk, undertekst/sub:  Engelsk/english  Arabisk/العربية  Tigrinya/ትግርኛ  Dari/دری

Brosjyren "Ungdom og dataspill – tips og råd til foreldre"
Norsk  Engelsk/english   Arabisk/العربية  Tigrinya/ትግርኛ  Dari/دری

Brosjyren "Ungdom og Dataspill – aldersgrensesetting"
Norsk  Engelsk/english  Arabisk/العربية  Tigrinya/ትግርኛ  Dari/دری