Hvordan forebygge og stoppe hatprat på nett?

Hvordan kan vi redusere hatprat og radikalisering, svekke risikoen for et polarisert samfunn og hindre et fellesskap i oppløsning?

I det store tverrfaglige teknologikonvergensprosjektet «Violence-Inducing Behaviour Prevention in Social-Cyber Space of Local Communities (SOCYTI)» jobber forskere fra NLA og tre andre forskningsinstitusjoner i Norge og USA med å utvikle avanserte metoder for å forebygge hatefull atferd på internett.

Hatprat og falske nyheter er et stort problem på internett, ikke bare for enkeltindivider og grupper som blir direkte utsatt, men for samfunnet som helhet.

I dette prosjektet jobber forskere både fra et samfunnsvitenskapelig og fra et teknologisk perspektiv for å analysere sosiale medier og utvikle nye og avanserte metoder for å identifisere og forebygge skadelig atferd på internett. Forskerne utnytter teknologi innen felt som kunstig intelligens (KI) og big data, samtidig som man hele tiden jobber for å ivareta etiske, sosiale og juridiske problemstillinger. 

Målet er at prosjektet vil gi verdifull innsikt og forslag til konkrete metoder inn mot regjeringens strategi mot hatefulle ytringer og hatkriminalitet på nett, bidra til FNs bærekraftige utviklingsmål og generelt bidra til et debattklima på internett som gir plass til flere stemmer og gjør det lettere og tryggere å ytre seg. Representanter for ulike målgrupper, eller grupper som arbeider spesifikt med målgrupper for prosjektet (interessenter) vil være involvert i alle faser av prosjektet.

De fire forskningsinstitusjonene som jobber på prosjektet er Vestlandsforskning (v/ prosjektleder Rajendra Akerkar), NLA Høgskolen og NTNU fra Norge og George Mason University fra USA. De fire partnerne bidrar med komplementær kompetanse som dekker alle aspekter av prosjektet. Fra NLA deltar førsteamanuensis Carol Azungi Dralega og høgskolelektor Torborg Igland, begge fra Avdeling for journalistikk, medier og kommunikasjon. Dralega leder den samfunnsvitenskapelige delen av prosjektet.

Prosjektperioden strekker seg fra mai 2022 til september 2026.

HER finner du mer informasjon om SOCYTI-prosjektet: Socyti - Building smarter societies.