WNGER II

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II) ble etablert 23. august 2018 for å styrke forskerutdanningen på tvers av 6 universitet og høgskoler på Vestlandet.

Forskeskolen WNGER II skal være et godt supplement til de eksisterende ph.d-programmene på Vestlandet og derfor legger den opp til at stipendiater tar de doktorgradskursene som passer deres progresjon og ønsker. WNGER II bygger videre på den NFR-finansierte forskerskolen WNGER (2007-2010) inn mot dagens behov for en slik forskerskole på Vestlandet.

Målgruppen for forskerskolen er doktorgradskandidater innen pedagogikk, lærerutdanning, universitets -og høyskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse -og idrettsvitenskap, spesialpedagogikk og profesjonsutøving. 

Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen og partnerinstitusjoner er Universitetet i StavangerHøgskulen på VestlandetNLA HøgskolenVID Vitenskaplige Høgskole og Høgskulen i Volda. Universitetet i Agder har blitt vår nye assosiert medlem fra 1.5.2020.

Se her for oppdatert kursoversikt:

Kurstilbud i WNGER II 2021-2022

Kurstilbud i WNGER II 2020-2021

Kursoversikt Facebook

Les mer om våre doktorgradskurs og prioritering av søkere

 

Siste nytt:

Kurstilbud i WNGER II våren 2023

Her er en oversikt over planlagte kurs for vårsemesteret:

8. mai 2023, Evidensbasert praksis og profesjonsutøving – kritiske perspektiv, UiB, v/førsteamanuensis Lars Petter Storm Torjussen og prof. Henrik Berg (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

9. mai 2023, Contested Identities in Displacement: Dilemmas for Global Refugee Education, NLA (1 eller 2 studiepoeng), v/professor Tomasz Szkudlarek (NLA) Associate Prof. Inga Støren (NLA) Associate Prof. Wills Kalisha (NLA) (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

2. juni 2023: WNGERIIXXX: Fundamental questions to be asked. at Ph.D.-level, NLA (1 eller 2 studiepoeng), v/professor Frédérique Brossard Børhaug, VID & professor Solveig M. Reindal, Kurset holdes ved NLA (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

8. juni 2023: WNGERII903: Mixed Method Research: An Introduction (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

3. oktober 2023: Educational Leadership in the Face of Global Threats, NLA (1 eller 2 studiepoeng), v/Prof. Florian Kiuppis (NLA University College) Associate Prof. Eivind Larsen (NLA University College) Associate Prof. Inga Støren (NLA University College) (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

Kurstilbud i WNGER II høsten 2022

Her er en oversikt over planlagte kurs for høstsemesteret:

22. september 2022: WNGERIIXXX: Introduction to Systematic Review on PhD-level (1 eller 3 studiepoeng), v/associate professor Sabine Wollscheid, UiB (sted/form TBA) (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

3.-4. oktober 2022: WNGERII Annual Supervisor Seminar: Veilderkurs for PhD-veiledere i WNGER II, Solstrand Hotel, v/v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for info og påmelding)

26. oktober 2022: WNGERII900: Literature Review on PhD-level (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik and associate professor Fredrik Mørk Røkenes, UiB/NTNU (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

10. november 2022: WNGERII901: Writing the Synopsis in a PhD-thesis (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

8. desember 2022: WNGERII903: Mixed Method Research: An Introduction (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

I tillegg til disse UiB-kursene vil også noen doktorgradskurs ved partnerinstitusjonene i WNGER II være åpne for WNGER II-medlemmer.

To professor II-stillinger

UiB som vertsinstitusjon har nylig prioritert midler til to professor II-stillinger (10% hver) i WNGER II. Under dagens fakultetsstyremøte ved Det psykologiske fakultet, UiB ble det fattet vedtak om at Forsker II Sabine Wollscheid og professor Andreas Lund blir ansatt i disse to professor II-stillingene fra 01.08.2021 - 01.08. 2023. Vi ønsker Sabine og Andreas hjertelig velkommen til WNGER II og ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover.

WNGER II-staben er styrket og flere nye doktorgradskurs i forskerskolen

Forskerskolen WNGER II har utviklet seg mye siden pilotfasen i 2016/2017 og den offisielle oppstarten i 2018. Vertsinstitusjonen UiB har et overordnet ansvar for forskerskolen og har utviklet en kursportefølje på 12 doktorgradskurs spesielt rettet mot forskerskolen WNGER II. I tillegg har etter hvert også partnerinstitusjonene åpnet noen av sine egne doktorgradskurs for WNGER II-stipendiater.  

Så dette gjør at man i 2021 aldri har hatt så mange doktorgradskurs å velge mellom i WNGER II og i tillegg har UiB som vertsinstitusjon også økt staben i WNGER II vesentlig (noe av dette skjer med virkning fra 1. mars 2021 og noe med virkning fra 1. august 2021). Dette medfører at man kan tilby et mer mangfoldig kursprogram, yte bedre forskningsadministrativ støtte, samt at flere ressurspersoner bidrar inn mot kursporteføljen i WNGER II. 

Forskerskolen WNGER II's stab fra 1. mars 2021   

Etter at vår vitenskapelig assistent i WNGER II, Mari Ballidi flyttet tilbake til Hellas i juni 2020 har ikke WNGER II hatt vitenskapelig assistent innen forskningsadministrasjon. Derfor er det nå gledelig å meddele at WNGER II har ansatt Fredrik Mørk Røkenes som førsteamanuensis II (20%), hvor han skal overta de forskningsadministrative oppgavene som Ballidi har hatt (samt også bidra litt som sensor, kursholder og noen forskningsrelaterte oppgaver). I første omgang vil Røkenes være ansatt fra 1. mars 2021 til 31.12.2022. Vi ønsker Fredrik velkommen som medarbeider i WNGER II! Under ser dere en video hvor Røkenes presenterer seg selv: https://youtu.be/d2zRH4-5ki4 

Røkenes vil ha ansvar for å:

  1. holde nettsiden for forskerskolen oppdatert
  2. oppdatere medlemslister i WNGER II
  3. sende ut kursbevis til stipendiater
  4. diverse annen type forskningsadministrasjon
  5. sensur av akademiske paper 
  6. undervise på doktorgradskurs i litterature review
  7. bidra litt til forskningsprosjekt i WNGER II 

Doktorgradskursene i regi av vertsinstitusjonen UiB ved Det psykologiske fakultetet, Institutt for pedagogikk i 2022-2023 er: 

1. Forskningsetikk (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII902)

2. Evidensbasert praksis og profesjonsutøving - kritiske perspektiv (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII910

3. Introduction to Mixed Method Research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII903)

4. Academic writing: Writing the synopsis in a doctoral thesis (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII901)

5. Academic writing: How to write scientific articles within educational research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII906)

6. The use of theory within educational research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII907)

7. Introduction to literature review on PhD-level (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII900

8. Qualitative Case Study (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII909)

9. Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII905)

10. Inclusion and diversity. Fundamental questions to be asked at Ph.D.-level (1 eller 2 studiepoeng, sammen med NLA) (https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143083/inclusion-and-diversity-fundamental-questions-be-asked-phd-level?fbclid=IwAR1xqEEdDcvQgve94fU_7te4zGcf-x6aSJ4lzJ3I4eM66CqtFe-jrKbqnR4) (trykk her for kurspåmelding)

11. Introduction to Meta-analysis (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII904)

12. Qualitative Meta-synthesis (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143349/qualitative-metasynthesis) (trykk her for kurspåmelding)

13. Qualitative research with NVivo (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII908)

14. Pedagogikkens legitimitet i lys av samtidens utfordringer for demokratisk deltakelse (2 eller 5 studiepoeng) (https://www.uia.no/arrangementer/ph.d.-kurs-ped609-pedagogikkens-legitimitet-i-lys-av-samtidens-utfordringer-for-demokratisk-deltakelse)

Av disse 14 doktorgradskursene vil vi spesielt nevne tre nye doktorgradskurs hvor to blir arrangert våren 2021. Det er "Inclusion and diversity. Fundamental questions to be asked. at Ph.D.-level" som er utviklet av professor Solveig Reindal, NLA og professor Frédérique Brossard Børhaug, VID i samarbeid med UiB: https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143083/inclusion-and-diversity-fundamental-questions-be-asked-phd-level?fbclid=IwAR1xqEEdDcvQgve94fU_7te4zGcf-x6aSJ4lzJ3I4eM66CqtFe-jrKbqnR4

Det andre er et nytt doktorgradskurs i "Qualitative Metasynthesis" i WNGER II og hvor professor Kirsti Malterud, UiB/NORCE vil være hovedforeleser på dette kurset. Malterud har jobbet mye med "Qualitative Metasynthesis" og har mellom annet publisert en bok i 2019 (Routledge) om dette temaet (https://www.routledge.com/Qua…/Malterud/p/book/9780367134181). https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143349/qualitative-metasynthesis

Det tredje er et nytt doktorgradskurs utviklet Turid Skarre Aasebø samt Aslaug Kristiansen og Ilmi Willbergh ved UiA. Kurset handler om Pedagogikkens legitimitet i lys av samtidens utfordringer for demokratisk deltakelse og arrangeres 15 - 18 november 2021, gir 5 stp (2 stp uten paper) https://www.uia.no/arrangementer/ph.d.-kurs-ped609-pedagogikkens-legitimitet-i-lys-av-samtidens-utfordringer-for-demokratisk-deltakelse