WNGER II

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II) ble etablert 23. august 2018 for å styrke forskerutdanningen på tvers av 6 universitet og høgskoler på Vestlandet.

Forskeskolen WNGER II skal være et godt supplement til de eksisterende ph.d-programmene på Vestlandet og derfor legger den opp til at stipendiater tar de doktorgradskursene som passer deres progresjon og ønsker. WNGER II bygger videre på den NFR-finansierte forskerskolen WNGER (2007-2010) inn mot dagens behov for en slik forskerskole på Vestlandet.

Målgruppen for forskerskolen er doktorgradskandidater innen pedagogikk, lærerutdanning, universitets -og høyskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse -og idrettsvitenskap, spesialpedagogikk og profesjonsutøving. 

Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen og partnerinstitusjoner er Universitetet i StavangerHøgskulen på VestlandetNLA HøgskolenVID Vitenskaplige Høgskole og Høgskulen i Volda. Universitetet i Agder har blitt vår nye assosiert medlem fra 1.5.2020.

Se her for oppdatert kursoversikt:

Kurstilbud i WNGER II

Kursoversikt Facebook

Les mer om våre doktorgradskurs og prioritering av søkere

Siste nytt:

Available spots for WNGER II: Doctoral Supervision program 16-17 January & 12 March 2024

There are still available spots for the WNGER II Doctoral Supervision program on 16-17 January and 12 March 2024. The workshop location on 16-17 January will be Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. The research school will handle the accommodation booking for participants once they register for the course. The workshop on 12 March will be via Zoom.

We have opened up for more than two people from the same institution to join the course. If you have colleagues that you think would be interested, please help us spread the word!

Check out the newly updated course portfolio for the spring 2024 semester in WNGER II: https://www.uib.no/fs/wnger-ii

Kurstilbud i WNGER II høsten 2023

Her er en oversikt over planlagte kurs for høstsemesteret:

19. desember 2023: We are very excited to offer a course on Qualitative Metasynthesis(Kvalitativ metasyntese, 1 ECTS or 3 ECTS) on December 19, taught by the legendary Professor Emerita Kirsti Malterud (UiB). Kirsti will hold her course in Norwegian and physically at the University of Bergen campus (further location information TBA). The enrollment deadline is December 1, and please spread the word to colleagues and doctoral students.

 https://www.uib.no/fs/wnger-ii/165896/kvalitativ-metasyntese-doktorgradskandidater-og-doktorgradsveiledere-i-wnger-ii

Kurstilbud i WNGER II våren 2024

  • 19 January 2024: Introduction to Systematic Review on PhD-level, (1 or 3 ECTS), Oslo (fully online via Zoom), v/research professor Sabine Wollscheid, NIFU (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke) (Taught in English and fully online)
  • 18-19 March 2024: Critical and Practice-Oriented Research (1 or 2 ECTS), Bergen (fully online via Zoom), v/associate professor Geert Thyssen, HVL (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke) (Taught in English and fully online)

To professor II-stillinger

UiB som vertsinstitusjon har nylig prioritert midler til to professor II-stillinger (10% hver) i WNGER II. Under dagens fakultetsstyremøte ved Det psykologiske fakultet, UiB ble det fattet vedtak om at Forsker II Sabine Wollscheid og professor Andreas Lund blir ansatt i disse to professor II-stillingene fra 01.08.2021 - 01.08. 2023. Vi ønsker Sabine og Andreas hjertelig velkommen til WNGER II og ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover.

WNGER II-staben er styrket og flere nye doktorgradskurs i forskerskolen

Forskerskolen WNGER II har utviklet seg mye siden pilotfasen i 2016/2017 og den offisielle oppstarten i 2018. Vertsinstitusjonen UiB har et overordnet ansvar for forskerskolen og har utviklet en kursportefølje på 12 doktorgradskurs spesielt rettet mot forskerskolen WNGER II. I tillegg har etter hvert også partnerinstitusjonene åpnet noen av sine egne doktorgradskurs for WNGER II-stipendiater.  

Så dette gjør at man i 2021 aldri har hatt så mange doktorgradskurs å velge mellom i WNGER II og i tillegg har UiB som vertsinstitusjon også økt staben i WNGER II vesentlig (noe av dette skjer med virkning fra 1. mars 2021 og noe med virkning fra 1. august 2021). Dette medfører at man kan tilby et mer mangfoldig kursprogram, yte bedre forskningsadministrativ støtte, samt at flere ressurspersoner bidrar inn mot kursporteføljen i WNGER II. 

Forskerskolen WNGER II's stab fra 1. mars 2021   

Etter at vår vitenskapelig assistent i WNGER II, Mari Ballidi flyttet tilbake til Hellas i juni 2020 har ikke WNGER II hatt vitenskapelig assistent innen forskningsadministrasjon. Derfor er det nå gledelig å meddele at WNGER II har ansatt Fredrik Mørk Røkenes som førsteamanuensis II (20%), hvor han skal overta de forskningsadministrative oppgavene som Ballidi har hatt (samt også bidra litt som sensor, kursholder og noen forskningsrelaterte oppgaver). I første omgang vil Røkenes være ansatt fra 1. mars 2021 til 31.12.2022. Vi ønsker Fredrik velkommen som medarbeider i WNGER II! Under ser dere en video hvor Røkenes presenterer seg selv: https://youtu.be/d2zRH4-5ki4 

Røkenes vil ha ansvar for å:

  1. holde nettsiden for forskerskolen oppdatert
  2. oppdatere medlemslister i WNGER II
  3. sende ut kursbevis til stipendiater
  4. diverse annen type forskningsadministrasjon
  5. sensur av akademiske paper 
  6. undervise på doktorgradskurs i litterature review
  7. bidra litt til forskningsprosjekt i WNGER II 

Doktorgradskursene i regi av vertsinstitusjonen UiB ved Det psykologiske fakultetet, Institutt for pedagogikk i 2022-2023 er: 

1. Forskningsetikk (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII902)

2. Evidensbasert praksis og profesjonsutøving - kritiske perspektiv (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII910

3. Introduction to Mixed Method Research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII903)

4. Academic writing: Writing the synopsis in a doctoral thesis (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII901)

5. Academic writing: How to write scientific articles within educational research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII906)

6. The use of theory within educational research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII907)

7. Introduction to literature review on PhD-level (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII900

8. Qualitative Case Study (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII909)

9. Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII905)

10. Inclusion and diversity. Fundamental questions to be asked at Ph.D.-level (1 eller 2 studiepoeng, sammen med NLA) (https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143083/inclusion-and-diversity-fundamental-questions-be-asked-phd-level?fbclid=IwAR1xqEEdDcvQgve94fU_7te4zGcf-x6aSJ4lzJ3I4eM66CqtFe-jrKbqnR4) (trykk her for kurspåmelding)

11. Introduction to Meta-analysis (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII904)

12. Qualitative Meta-synthesis (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143349/qualitative-metasynthesis) (trykk her for kurspåmelding)

13. Qualitative research with NVivo (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII908)

14. Pedagogikkens legitimitet i lys av samtidens utfordringer for demokratisk deltakelse (2 eller 5 studiepoeng) (https://www.uia.no/arrangementer/ph.d.-kurs-ped609-pedagogikkens-legitimitet-i-lys-av-samtidens-utfordringer-for-demokratisk-deltakelse)

Av disse 14 doktorgradskursene vil vi spesielt nevne tre nye doktorgradskurs hvor to blir arrangert våren 2021. Det er "Inclusion and diversity. Fundamental questions to be asked. at Ph.D.-level" som er utviklet av professor Solveig Reindal, NLA og professor Frédérique Brossard Børhaug, VID i samarbeid med UiB: https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143083/inclusion-and-diversity-fundamental-questions-be-asked-phd-level?fbclid=IwAR1xqEEdDcvQgve94fU_7te4zGcf-x6aSJ4lzJ3I4eM66CqtFe-jrKbqnR4

Det andre er et nytt doktorgradskurs i "Qualitative Metasynthesis" i WNGER II og hvor professor Kirsti Malterud, UiB/NORCE vil være hovedforeleser på dette kurset. Malterud har jobbet mye med "Qualitative Metasynthesis" og har mellom annet publisert en bok i 2019 (Routledge) om dette temaet (https://www.routledge.com/Qua…/Malterud/p/book/9780367134181). https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143349/qualitative-metasynthesis

Det tredje er et nytt doktorgradskurs utviklet Turid Skarre Aasebø samt Aslaug Kristiansen og Ilmi Willbergh ved UiA. Kurset handler om Pedagogikkens legitimitet i lys av samtidens utfordringer for demokratisk deltakelse og arrangeres 15 - 18 november 2021, gir 5 stp (2 stp uten paper) https://www.uia.no/arrangementer/ph.d.-kurs-ped609-pedagogikkens-legitimitet-i-lys-av-samtidens-utfordringer-for-demokratisk-deltakelse