Bibliotek

Biblioteket er en viktig ressurs for studenter og forskere. Vi har en rekke databaser, elektroniske tidsskrift og e-bøker i tillegg til trykt materiale, og vi tilbyr søkeveiledning og opplæring i bruk av våre tjenester.

Biblioteket er en viktig ressurs for studenter og forskere. Vi har en rekke databaser, elektroniske tidsskrift og e-bøker i tillegg til trykt materiale, og vi tilbyr søkeveiledning og opplæring i bruk av våre tjenester.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Bergen

Kalfaret: 
Adgang med studentkort i 
byggets åpningstid.
Skranken er bemannet 8.30–15.30

Telefon: 55 53 69 20


Sandviken:
Mandag–Torsdag 8.00–18.00
Fredag 8.00–15.25

Telefon: 55 54 07 31

Kristiansand

Bemannet åpningstid:
09:00 - 15:00

Adgang med
studentkort i
byggets åpningstid.

Telefon:
38 90 15 44

 

Oslo

Bemannet åpningstid:
09:00 - 15:00

Adgang med
studentkort i
byggets åpningstid.

Telefon:
21 96 95 64
21 96 95 67