Søk og finn

Hvordan søke - noen tips til hva du bør tenke på før du går i gang med søkinga.

 

Tenk igjennom hva du leter etter!

Formuler problemstillingen din med stikkord, og tenk ut noen ulike synonym og kombinasjoner av ord. Finn gjerne søkeord både på norsk og engelsk. Søking etter informasjon eller litteratur er gjerne en dynamisk prosess. Ofte må man anvende forskjellige strategier og sette av tid for å finne relevante kilder. SØK & SKRIV er en side med mye god informasjon om søking, skriving, studieteknikk og kildebruk. Vi anbefaler alle å bruke dette verktøyet i prosesser med oppgaveskriving.

 

Gjør deg kjent med ulike søketeknikker

Trunkering - Du kan utvide et søk ved å søke på ordstammen og legge på et trunkeringstegn, vanligvis *. Et søk på barn* vil da inkludere treff på barndom, barnehage, barnevern osv.

Frasesøk - Dersom du vil søke på en frase, altså flere ord i en bestemt rekkefølge, vil du i mange databaser måtte bruke hermetegn rundt frasen, til dømes «Norges grunnlov» eller «Global oppvarming».


Får du for mange treff kan du prøve å søke på flere stikkord samtidig, får du for få treff kan det lønne seg å søke bredere. Det viktigste er å prøve seg fram!

 

Hvor skal jeg søke?

Bøker og e-bøker

Biblioteket har tilgang til tusenvis av e-bøker! De fleste gjennom databasen Ebsco, du kan lese mer om hvordan du laster ned e-bøker her. Merk at e-bøker dessverre ikke kan lånes inn fra andre bibliotek.

Tidsskrift og tidsskriftartikler

Alle tidsskrift biblioteket har kan søkes opp i Oria. Der får du informasjon om hvilke årganger biblioteket har tilgang til, og ved elektroniske tidsskrift blir du lenka videre til selve tidsskriftet. Er du på jakt etter artikler om et emne, kan du godt starte søket i Oria. Her får du treff på det meste vi abonnerer på. Du kan også søke direkte i fagspesifikke baser. Den største basen for norske og nordiske tidsskrift er Idunn.

Masteroppgaver og avhandlinger

Masteroppgaver som NLA-studenter har skrevet finner du i NLA Brage. Masteroppgaver fra andre institusjoner finner du ved å søke i Oria, og avgrense på materialtype. Du kan også søke i Nora, der du finner åpne tilgjengelige publikasjoner fra høgskoler og universitet.

Ordbøker og oppslagsverk

Via Ordnett har du tilgang til ordbøker i norsk, engelsk, tysk, spansk og fransk, i tillegg til økonomisk norsk-engelsk ordbok. I tillegg er Nynorskordboka og Bokmålsordboka fra Språkrådet/UiB en svært god ressurs, som ligger åpent tilgjengelig. Allkunne og Store norske leksikon er gode generelle oppslagsverk.

Trykte ordbøker og oppslagsverk kan du søke opp i Oria.

Offentlig informasjon

Stortingsmeldinger og NOUer finner du i Oria, men kan også søkes opp direkte på regjeringen.no, der de ligger i fulltekst. Offisiell statistikk fra Statistisk Sentralbyrå finner du på ssb.no. Oppdaterte lover finn du i fulltekst på Lovdata. Lovdata Pro er den utvida abonnementsversjonen, som inneholder enda flere rettskilder.

Aviser og avisartikler

Alle bibliotekene abonnerer på et utvalg trykte aviser. Via databasen Atekst får du også tilgang til de fleste norske aviser i fulltekst, allerede samme dag eller dagen etter de kommer ut på papir. Nasjonalbiblioteket har også en avistjeneste som du som finner her.

 

 

Miniguide i litteratursøk