Tverrfaglige ressurser

Academic Search Premier (EBSCO) NLA

Artikler i fulltekst fra ca. 4600 tidsskrifter. Index og abstract fra 8500 tidsskrift. Tverrfaglig. Dekker perioden 1975 og fremover.

Allkunne

Kvalitetssikra digitalt oppslagsverk på nynorsk

Atekst NLA

Norsk database med tekstarkiv for mer enn 150 aviser, tidsskrifter og telegrambyrå. Mer enn 4,7 millioner artikler er søkbare. Noen av kildene går tilbake til1980-tallet.

Bokmålsordboka og nynorskordboka

 

BIBSYS Brage

Et felles system for elektronisk publisering av forsknings- og studentarbeider. 47 høgskoler, universitet og forskningsinstitusjoner har sitt institusjonelle arkiv hos BIBSYS Brage.

Clara

Informasjonssentral for opphavsrett og klarering.

Den danske forskningsdatabase

Danske forskningsaktiviteter og publisert forskning.


DOAJ - Directory of Open Access Journals

Her finner du gratis, kvalitets kontrollerte vitenskapelige og pedagogiske fullteksttidsskrifter. DOAJ har tilsammen ca. 4500 tidsskrifter som er søkbare på artikkelnivå.


eBook Collecion (EBSCO) NLA

Tverrfaglig base med elektroniske bøker. Inneholder ca. 160.000 bøker i fulltekst. Les mer om e-bøker her.

Google Scholar

Google Scholar søker i mange akademiske tidsskriftbaser samtidig. Mye av innholdet er kun tilgjengelig mot betaling, men noe er gratis

Idunn.no

Nordisk tidsskriftbase for 49 ulike fagtidsskrifter. Fulltekst.


ISI Web of Science

Svært omfattende flerfaglig database som inneholder artikkelreferanser fra mer enn 12 000 tidsskrifter fra de tre databasene: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index og Arts & Humanities Citation Index. Dekker perioden fra 1975.


Lovdata Pro

Lovdatabase som gir tilgang til 150 rettskilder, både norske rettskilder og internasjonale rettskilder som har rettsvirkning for Norge. Tilgjengelig via NLAs IP-adresse.

Nettbiblioteket

En tjeneste fra Nasjonalbiblioteket hvor du finner alle norske bøker utgitt til og med år 2000 fritt tilgjengelig. For tilgang til bøker utgitt etter år 2000 er det nå mulig å få tidsbegrenset tilgang. Klikk på lenka for oppskrift.

NORA

Norwegian Open Research Archives. NORA er en nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Det er et prosjekt under Norsk Digitalt Bibliotek og søker bl.a. i universitetsarkivene.

Norart

Gir referanser til artikler i ca. 450 løpende tidsskrifter og årbøker utgitt i Norge. Artikkelregistreringen startet i 1980.
For en del teologiske tidsskrifter finnes det artikkelreferanser helt fra første årgang og fram til i dag.


Ordnett

Stor Engelsk ordbok, økonmisk engelsk, fransk, tysk, spansk 


Regjeringen.no

Publikasjoner fra regjeringen (dvs. Ot.prp., St.meld. osv.)


Store norske leksikon


Statistisk sentralbyrå

Her kan du finne ny norsk statistikk og statistikk etter emne. En del publikasjoner ligger nå i fulltekst, blant annet Statistisk månedshefte

Stortinget

Her fins bl.a. oversikter over publikasjoner fra Stortinget, Odelstinget og Lagtinget, samt lenker til publikasjoner fra regjeringen.

Swepub

Databasen gir referanser til artikler, konferansebidrag, avhandlinger m.m. som blir publisert ved svenske utdanningsinstitusjoner.

UHRs termliste for Universitets- og høgskolesektoren (norsk-engelsk)


WorldCat (OCLC)

Felleskatalog for flere hundre bibliotek.