Psykologi og helse

CINAHL (EBSCO) NLA

Database som indekserer rundt 3000 tidsskrifter innen helsefag. Dekker perioden fra 1981 og fremover.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til ulike tidsskrift og databaser innen helsefag.

PubPsych

Felles søketjeneste for psykologi. Søker i flere ulike databaser, bl.a. NORART, PSYNDEX, PsychData, ERIC.