Pedagogikk

Education Research Complete (EBSCO) NLA

Base via Ebsco som inneholder fulltekstartikler og e-bøker. Fulltekst fra ca. 1300 tidsskrift innen utdanning.

Eric (EBSCO) NLA

Base som dekker fagområdet pedagogikk. Registrerer både bøker og artikler fra 1966 og fram til i dag. Eric inneholder 1,4 millioner referanser og 337 000 fulltekstdokumenter.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Her kan du søke i artikkelbasen til Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Teacher Reference Center (EBSCO)

Referanser til artikler fra mer enn 280 tidsskrift relatert til læring og skole.