Bibliotekarens verktøy

Disse ressursene bruker bibliotekarene i sitt arbeid. Kanskje kan du ha nytte av dem også?

Bergen offentlige bibliotek
Folkebiblioteket i Bergen

Deichman
Folkebiblioteket i Oslo

bibliotek.dk
Base som dekker bestanden i danske offentlige bibliotek

British Library Integrated Catalogue
Katalogen har over 13 millioner innførsler.

COPAC
Felles database for over 70 forskings- og universitetsbibliotek i Storbritannia og Irland

Danmarks Elektroniske Fag- og forskningsbibliotek
Felles database for flere forskings- og universitetsbibliotek i Danmark.

Det Kongelige bibliotek
Danmarks nasjonalbibliotek

Deutsche Bibliotheken online
En base med oversikt over alle tyske bibliotek som tilbyr internettjenester.

Erlangen-Nürnberg University Library
Basen til biblioteket i Erlangen-Nürnberg

European Library
Fellesportal for nasjonalbibliotekene i Europa.

KVK (Karlsruher Virtuelle Katalog)
Søk samtidig i mange lands (flest europeiske) nasjonale bibliotekkataloger og i flere bokhandelsfortegnelser

Library of Congress
Amerikansk base med over 130 mill. registrerte dokumenter

Libris
Inneholder omtrent 5 millioner referanser til dokumenter ved svenske bibliotek, først og fremst fag- og forskningsbibliotek. Både bøker og artikler.

Samsøk Hordaland
Fellessøk med fag- og folkebibliotek i Hordaland

Subito
Fjernlån Europa

THEOLDI
Basen til den teologiske skolen, Universitetet i Innsbruck. Registrerer både bøker og artikler

Tübingen
Basen til Tysklands største teologiske bibliotek

WorldCat (OCLC)
Felleskatalog for flere hundre bibliotek.