Endnote

Endnote er et referansehåndteringsprogram som hjelper deg med å lage litteraturliste og til å legge inn, organisere og lagre referanser.

Gjennom Endnote får du samlet alle referansene dine. Du kan selv legge inn referanser eller du kan importere referanser fra andre databaser, som for eksempel Oria.

NLA Høgskolen tilbyr Endnote til alle våre ansatte og studenter, kontakt IT-support for nærmere info om programvaren og installasjon.

Se Introduksjon til Endnote fra UiB for mer informasjon om programmet.