Lån og bestill

På disse sidene får du informasjon om låneregler, fornying, reservering og bestilling av lån, hvordan bruk av e-bøker fungerer, og hva du har rett på som fjernstudent.

Låneregler

 

Lånekort

 • Alle lånere må ha med gyldig lånekort. 
 • For studenter fungerer studentkortet som lånekort. 
 • Låner skal se til at låntakeropplysninger er riktige. Disse kan endres via «min konto» i Oria.

Lånetiden skal overholdes

 • Ordinær lånetid på bøker: 4 uker
 • Pensumlitteratur: 2 uker
 • Tidsskrift: 2 uker
 • DVD: 3 dager 
 • Referanselitteratur: Dagslån. Ikke til hjemlån

 

 • Lånere er ansvarlige for alle dokumenter lånt på sitt kort. Det er ikke tillatt å låne materiale videre til andre, uten å gå via biblioteket.
 • Lån kan fornyes, men bøker med venteliste må leveres inn ved forfallsdato.
 • Du kan reservere bøker som er utlånt ved å logge deg inn i Oria. Bøker som er tilgjengelig på hylla kan du derimot ikke reserve eller bestille, de må du hente selv.
 • Det er ikke lov å ta med bøkene til utlandet.
 • Etter tre purringer blir erstatningskrav sendt ut.
 • Tapte og ødelagte bøker må erstattes. Erstatningssum per bok er for tiden minimum kr. 500.
 • Dersom erstatningskravet ikke blir betalt, kan biblioteket gå til rettslig inkasso som belastes låneren. Lånerett blir inndradd ved erstatningskrav.
 • Fjernlån fra utlandet må betales av låner.