Reservere og bestille

Reservere

Bøker som er ledige på ditt eget bibliotek kan ikke bestilles – de må hentes på hylla. 

Du kan reservere bøker som er utlånt. Du logger på Oria med vanlig NLA-brukernavn og passord. Når du har søkt opp boka i Oria, trykker du «Finn og bestill», og deretter «Bestill dokument». Du står nå på venteliste, og får beskjed via SMS og e-post når boka er klar til henting. 

Ikke trykk på kopibestilling dersom du har søkt opp en bok – gjør du det vil ikke reservasjonen gå gjennom på vanlig måte. Er boka tilgjengelig ved et annet NLA-bibliotek enn det du tilhører, legger du inn bestillingen på samme måte.  

Bestille

Om du ønsker å bestille materiale som NLA ikke har, følger du nesten samme oppskrift. Velg fanen «Norske fagbibliotek», søk opp tittelen i Oria og trykk «Finn og bestill» og «Bestill lån/bestill kopi». Bestillingen behandles av bibliotekpersonalet, som bestiller materialet fra et annet bibliotek. Du får beskjed på SMS og e-post når dokumentet er klart for henting.

Innlån fra bibliotek i Norge er gratis, men de fleste utenlandske bibliotek tar betalt for fjernlån, og den kostnaden må låner selv dekke. Pris er ca. kr. 100,- per lån fra utlandet. Ved innlån av bøker, må vi rette oss etter eierbiblioteket sine låneregler, så erstatningskrav kan være høyere enn NLAs satser.