Studenter med funksjonsnedsettelse

Har du utfordringer som gjør det vanskelig å lese? Da har du krav på tilrettelegging.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek tilbyr studielitteratur som lydbok for studenter med lese-, skrive- og konsentrasjonsvansker. Tilbudet er gratis, og man låner og lytter via en app. Søk etter titler i NLBs bokbase her.

Blinde og svaksynte har rett til å få produsert studielitteraturen de trenger. Se kriterier for rett til produksjon her.