Skriv og referer

Få tips om hva du må tenke på når du skal skrive oppgaver, og hvordan du refererer korrekt.

 

Oppgaveskriving

Det første du bør gjøre i arbeidet med en oppgave er å søke etter relevant litteratur. Dette kan være tidskrevende arbeid, så sett av god tid til dette. Dersom du finner bøker eller artikler du vil bestille inn fra andre bibliotek, er det også viktig at du er ute i god tid. En god oppgave viser kjennskap til fagområdet, og kan drøfte en problemstilling basert på et bredt kildemateriale. Tips om hvordan du kan komme i gang med søkingen finner du her.

Mens du skriver er det viktig å referere ordentlig til kildene dine. Ved å referere viser du at du kan forholde deg til aktuell forsking og det fagfeltet du skriver innen. Du viser at du kan basere egne tanker og resonnement på det andre har skrevet før, samtidig som du krediterer kildene dine. Å ikke referere skikkelig, men framstille andres ord som sine egne er plagiat, og kan få alvorlige konsekvenser. Sist men ikke minst må du referere for at innholdet ditt skal kunne etterprøves. Det skal være mulig for den som leser oppgaven din å finne tilbake til kilden du viser til.

Gode ressurser du kan bruke i oppgaveskrivingen

Søk & Skriv tar for seg hele prosessen rundt oppgaveskriving. Her får du hjelp til søketeknikk, hvordan lese fagtekster, hvordan du kan gå fram med selve skrivingen og hvordan du setter opp referanser på korrekt vis. Søk og Skriv har referanse-eksempler fra blant annet APA, Vancouver og Harvard.

Kildekompasset fokuserer på kildekritikk og referansebruk. Skal du skrive litteraturliste i APA, så bruk kildekompasset! Her finner du også gode tips til hva du skal se etter for å vurdere om en kilde er pålitelig eller ikke.

Norsk APA-manual er et omfattende oppslagsverk over siteringsstilen APA i norsk språkform. Manualen har tre hoveddeler: henvisninger i teksten, utforming av referanselister, og en eksempelsamling med vekt på eksempler spesifikt for norske kildetyper (som læreplaner og stortingsmeldinger).
Manualen er i PDF-format, og kan navigeres i ved hjelp av CTRL+F eller innholdsfortegnelsen. Det er også utarbeidet EndNote-stiler som samsvarer med standarden; klikk her for bokmål, og her for nynorsk versjon (bruk Firefox eller Chrome). Manualen oppdateres årlig.

PhD on Track er en ressurs for PhD-kandidater, som gir støtte og informasjon til utfordringer man kan støte på under ulike faser i arbeidet; fra kartlegging av forskningslitteratur til publisering av resultater. 

Veiledninger fra NLA

Mal for skriving av referanser på norsk i APA-stil ved Pedagogikkseksjonen (Sandviken)

Korte filmsnutter om akademisk skriving, laget av NLA Høgskolen.

Husk at NLAs studenter har gratis tilgang til Office-pakka med blant annet Word, Excel, PowerPoint og lagring i OneDrive. Referanseprogrammet Endnote er også tilgjengelig for studenter.