Tilgang hjemmefra

Biblioteket abonnerer på en rekke tidsskrift, artikler og databaser som studenter og ansatte har tilgang til via NLAs IP-adresse. Tilgang hjemmefra skjer enten via pålogging med Feide hos eduVPN eller fra Canvas der du finner spesiallenker og brukernavn/passord til ulike leverandører. 

Logger du på eduVPN skal du få de samme tilgangene som du har på campus. (Vi er i en oppstartfase for dette verktøyet, så gi beskjed til biboslo@nla.no dersom du har problemer med tilgang)

Tilgang til nasjonalbibliotekets nettbibliotek, må du søke om direkte hos Nasjonalbiblioteket. Tilgangen gjelder for åtte timer om gangen.

Du finner spesial-lenker og brukernavn/passord til disse tjenestene på Canvas:
(Det kan være greit å vite om, dersom du har problemer med eduVPN)

Du kan også lage en ersonlig konto hos Ebsco. Oppskrift på korleis ein lagar seg konto finn du her. Dette må ein gjere medan ein er på NLA si IP-adresse eller påloget eduVPN.