eduVPN

Tilkobling til NLA gjennom eduVPN
For en trygg og stabil tilkobling til NLA sine ressurser, enten du er utenfor campus, på reise eller i utlandet, anbefales bruk av eduVPN. Denne tjenesten sikrer at du får tilgang til digitale ressurser utenfor  campus. Dersom du er i utlandet, er det nødvendig å bruke eduVPN for å få tilgang.

Hvordan ta i bruk eduVPN

1. Last ned og installer eduVPN-applikasjonen for din enhet

2. Start eduVPN-applikasjonen og følg instruksene

3. Velg "NLA Høgskolen" i listen

4. Den første gangen du kobler til, får du opp en nettside og blir bedt om å bekrefte tilkobling. Velg "Approve Application".

Tjenesten finner du her