eduVPN

Vi tilbyr alle studenter tilgang til eduVPN. Denne tjenesten benyttes for å få tilgang til NLA sine biblioteksressurser utenfor campus.

Hvordan ta i bruk eduVPN

1. Last ned og installer eduVPN-applikasjonen for din enhet

2. Start eduVPN-applikasjonen og følg instruksene

3. Velg "NLA Høgskolen" i listen

4. Den første gangen du kobler til, får du opp en nettside og blir bedt om å bekrefte tilkobling. Velg "Approve Application".

Tjenesten finner du her