Forskningssekreteriatet

Forskningssekretariatet yter veiledning og forskningsadministrativ støtte til ledelsen, forskergrupper og enkeltforskere.

Forskningsbilder 2020 Breistein-30.jpg

Hvem kan jeg kontakte om FoU?

FoU-administrasjonen gir veiledning og støtte til enkeltforskere og forskergrupper om praktiske og administrative gjøremål, f.eks. prosjektadministrasjon, søknadsskriving, opprykk, personvern i forskning, håndtering av forskningsdata, regnskap, eksterne finansieringskilder og organisering av faglige aktiviteter.

Kontakt oss via e-post: fou@nla.no

For spørsmål om opprykk og eksterne finansieringskilder, ta kontakt med Anna Maria Urbaniak Brekke

For henvendelser angående personvern i forskning og håndtering av forskningsdata, ta kontakt med Rolf Halse

For henvendelser angående Cristin, ta kontakt med Odd Kjetil Rangnes

Forskningsleder Ursula S. Goth: oppfølging av stipendiater og ph.d.-program

Prorektor FoU Torgeir Landro